search
Log In

Recent activity by mai

1 answer 30 views
Saya nak mohon bantuan sebab saya dah membuat pencarian di dalam JPedia tetapi tiada info or mungkin saya yang terlepas pandang.. Saya mohon maklumbalas berkaitan perkara berikut: 1. adakah JKR mengeluarkan guideline untuk Traffic Management Plan? 2. jika ada bolehkah bagi link untuk saya access atau specific location dimana saya boleh mendapatkannya. Terima kasih
asked Mar 7, 2018 in Road
1 answer 22 views
Sepertimana yang kita ketahui Projek JALB dilaksanakan di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah (KKLW) tetapi ada sesetengah projek yang dilaksanakan oleh JKR tetapi melalui peruntukan di bawah KKLW. Adakah JKR mempunyai Guideline khas selain ATJ sediada ... dan mempunyai kekangan dari segi peruntukan, pengambilan balik tanah, bentuk muka bumi, logistik dan lain-lain isu berkaitan.
asked Feb 8, 2018 in Road
...