search
Log In

Answers by mhafizs

5 votes
138 views
Dalam Fasa Perancangan, Satu Projek Kuarters (Perumahan) telah dikenalpasti untuk dilaksanakan secara Konvensional Perunding. Dalam Pengiraan Anggaran Awalan (PDA) bagi kos projek berkenaan, Pihak HODT perlu mengemukakan bersama anggaran bagi Kos Perunding. ... dibuat. Sekiranya boleh buat pengiraan untuk pengurangan repetitive unit, boleh saya dapatkan rujukan pengiraan.. Terima kasih
answered Sep 9, 2019 in Contract Administration
5 votes
51 views
Dalam Fasa Perancangan untuk Projek Design & Build (D&B), Pihak HODT perlu mengemukakan anggaran Kos bagi kos penyelenggaraan. Adakah keperluan kos Penyelenggaraan diperlukan untuk projek D&B kerana selepas penyerahan projek, pihak kontraktor termaktub ... pembaikan. Sekiranya kos penyelenggaran ini perlu dimasukan, element apa yang perlu diambilkira untuk dimasukan didalam skop penyelenggaraan.
answered Sep 9, 2019 in Cost Management
7 votes
50 views
Pemeriksaan tapak di dalam rezab jalan JKR mendapati terdapat struktur papan tanda iklan yang telah dipasang pada lokasi jejantas tanpa mendapatkan kelulusan dan kebenaran daripada pihak KKR, PBT atau lain-lain agensi. Pihak JKR Daerah bercadang untuk menanggalkan struktur ... (No. telefon pemilik papan tanda). Jadi, apakah tindakan yang sesuai boleh dilaksanakan di peringkat JKR Daerah?.
answered Sep 4, 2019 in Assets & Facilities Management
5 votes
58 views
Kebanyakan projek di daerah mengalami masalah dengan pihak utiliti seperti TNB dan PAIP Pahang. Antara masalah yang dihadapi adalah keputusan dan komen lukisan pembinaan yang tidak konsisten sehingga mengganggu kemajuan pembinaan dan aktiviti di tapak dan tidak mendapat kerjasama yang baik daripada pihak utiliti. Mohon pihak pengurusan mengkaji cara untuk mengatasi masalah ini.
answered Sep 4, 2019 in Project Management
5 votes
25 views
Jika tanker minyak sawit terbalik di atas jalan raya persekutuan, adakah konsesi perlu mengalihkannya segera memandangkan jalan sudah sesak berkilometer panjang?
answered Aug 30, 2019 in Technical & Contract Admin
5 votes
61 views
Apakah cadangan atau tindakan susulan bagi menangani masalah sekiranya pihak kontraktor enggan melaksanakan pembaikan bagi 'Non Conformance Product' (NCP) yang telah dikeluarkan oleh pejabat JKR sebagai pejabat seliaan?
answered Aug 30, 2019 in Quality Management
2 votes
51 views
Terdapat item pembelian mesin di dalam item lump sum tersebut yang dikatakan tiada keperluan untuk dibeli. Adakah kerajaan boleh membuat pemotongan bayaran terhadap item lump sum tersebut?
answered Aug 30, 2019 in Technical & Contract Admin
1 vote
34 views
Adakah terdapat Akta, prosedur atau SOP bagi kerja penebangan pokok merbahaya bagi JKR di dalam ROW Jalan?
answered Aug 28, 2019 in Contract Management
2 votes
69 views
Adakah keperluan bagi item Telefon Tetap untuk Pegawai Penguasa dalam Preliminaries masih relevan?
answered Aug 23, 2019 in Contract Management
4 votes
107 views
Apakah kaedah pertukaran daripada Wang Kos Prima kepada Wang Peruntukan Sementara?
answered Aug 20, 2019 in Procurement Management
2 votes
26 views
Sekiranya pihak JKR Daerah menerima aduan berkaitan pokok mati / tunggul yang memerlukan perkhidmatan Jentera Skylift, adakah kerja-kerja ini boleh dilaksanakan oleh pihak konsesi jalan persekutuan melalui Kerja Kecemasan? Berdasarkan skop kerja kecemasan dalam perjanjian, hanya dinyatakan tuntutan kepada Pokok Tumbang sahaja sahaja boleh dibuat tuntutan.
answered Aug 20, 2019 in Infrastructure
3 votes
56 views
Apakah Implikasi terhadap kos dan masa projek? Apakah kesan terhadap Skop Kerja NSC M&E? Cadangan penyelesian yang sesuai bagi sesuatu menjimatkan masa dan kos?
answered Aug 19, 2019 in Contract Administration
2 votes
32 views
Apakah Mechanical Stabilized Earth Wall System itu dibenarkan untuk dibina di lokasi projek dimana kedudukannya adalah berada di tempat water table yang tinggi dan kerap terkena banjir?
answered Aug 19, 2019 in Structure
4 votes
59 views
Terdapat kontrak R&B pembinaan jalan sedang berjalan termasuk skop pemasangan lampu jalan dan traffic light. Kontrak asal tiada kadar harga terperinci item lampu jalan & traffic light. Sekarang terdapat cadangan tambaham jarak pembinaan jalan tersebut berbanding kontrak asal. Bagaimana kaedah terbaik untuk menyemak kadar harga tambahan item lampu jalan dan traffic light tersebut?
answered Aug 16, 2019 in Contract Management
7 votes
42 views
How to prevent the occurrence of Alkali Aggregate Reaction (AAR) in bridge structures? How to solve the problem? What is best method of repair or solution to overcome the defect?
answered Aug 16, 2019 in Bridge
5 votes
50 views
Adakah kontraktor utama berhak rasionalise harga kontrak NSC? Apa tindakan yang perlu diambil jika tidak mencapai persetujuan di antara kedua-dua pihak?
answered Aug 14, 2019 in Contract Management
2 votes
111 views
Hanya perlu KKS dengan kadar harga yang berubah dari kadar harga asal di dalam kontrak atau PHK atau APK?
answered Aug 14, 2019 in Contract Management
4 votes
58 views
Adakah perlu untuk NSC menetapkan tempoh kerja di dalam tender? Jika perlu bagaimana untuk menetapkan tempoh mula kontrak NSC?
answered Aug 14, 2019 in Contract Management
5 votes
49 views
Assalamualaikum Apakah perbezaan antara "System family'" dan "Component family"? Boleh berikan contoh. Terima kasih
answered Aug 13, 2019 in BIM
2 votes
28 views
Apakah produk yang boleh dibekalkan melalui konsep Nominated Supplier dalam sesuatu projek? Apa jenis contract form yang perlu digunakan? Bolehkah skop seperti pemasangan bumbung bangunan dan pemasangan mechanical stabilizing earth wall juga boleh dimasukkan sebagai satu produk dibawah Nominated Supplier?
answered Aug 13, 2019 in Contract Administration
3 votes
78 views
Sekiranya doktor yang merawat seseorang pesakit memberi cuti sakit/MC melebihi tempoh yang dibenarkan dalam perkhidmatan, apa yang harus dilakukan oleh pegawai tersebut?
answered Aug 13, 2019 in Human Resource Management
2 votes
88 views
Adakah projek secara Reka dan Bina merupakan kontrak secara pukal (lump sum)?
answered Aug 13, 2019 in Contract Management
3 votes
438 views
Mengapa kemajuan kewangan kurang (sangat jauh) daripada kemajuan fizikal (CPM)? Contoh : kemajuan fizikal (CPM) 45% tetapi kemajuan kewangan hanya 14%. Apakah punca atau keadaan yang menyebabkan perkara ini boleh berlaku?.
answered Aug 13, 2019 in Scope Management
3 votes
80 views
Apakah definisi kemajuan fizikal dalam pengurusan projek dan apakah formula yang digunakan bagi mendapatkannya?
answered Aug 13, 2019 in Scope Management
...