search
Log In

Questions by mira_smaelz

2 votes
1 answer 50 views
Wajarkah pentadbir kontrak terus membuat bayaran tanpa persetujuan daripada kontraktor yang dikenakan APD supaya tidak melebihi tempoh pengesyoran dan perakuan bayaran?
asked Jun 16, 2020 in Contract Management
3 votes
1 answer 26 views
Sistem sedia ada perlu dimaksimakan penggunaannya dan dinaiktaraf dari masa ke semasa mengikut kesesuaian. Laporan boleh diektrak daripada sistem berkenaan.
asked Jun 11, 2020 in Helpdesk
12 votes
1 answer 40 views
Mohon pendapat tuan mengenai kekerapan penggunaan WPS dalam fasiliti dalam tempoh 5 tahun kontrak. Adakah 1 kali penggunaan atau dibenarkan beberapa kali penggunaan dalam tempoh 5 tahun kontrak?
asked Jan 30, 2019 in Contract Management
10 votes
1 answer 31 views
Terdapat kekeliruan terma atau istilah yang digunapakai dalam kontrak Facility Management iaitu Corrective Maintenance dan penukaran Retrofit & Refurbishment kepada Repair or Replace. Justeru itu, mohon pencerahan: i) perbezaan antara istilah retrofit & refurbishment dan repair & replacement. ii) perbezaan corrective maintenance dengan repair & replace.
asked Jan 30, 2019 in Contract Administration
20 votes
1 answer 87 views
Sejauh mana keberkesanan SAKU di PUTRAJAYA? Terutamanya penggunaan daripada penghuni kuarters.
asked Dec 11, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih)
...