search
Log In

Answers by nazman_akram

6 votes
88 views
Teknologi saat ini telah mencapai level yang dikatakan maju dibandingkan tahun ke belakang. Teknologi yang dicipta bertujuan untuk memudahkan perlaksanaan sesuatu kerja contohnya seperti teknologi drone.
answered Nov 15, 2017 in Assets & Facilities Management
3 votes
24 views
Apakah spesifikasi JKR dengan jelasnya terkandung keperluan kawalan suhu mengikut kedudukan lokasi projek ketika melaksanakan pemasangan Pot Bearing supaya movement capacity (after preset) pot bearing tersebut berada dalam lingkungan toleransi pergerakan?
answered Nov 15, 2017 in Structure
2 votes
19 views
Secara praktikalnya, fungsi guard rail adalah untuk menahan impak kesan pelanggaran dan menahan kenderaan daripada memasuki laluan bersebelahan atau terjatuh ke dalam jurang. Namun, pada masa kini seringkali tersiar di dalam berita dan media sosial yang jelas ... atau wire rope ) atau pun berpunca daripada kualiti kerja pemasangan yang tidak mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan?
answered Nov 9, 2017 in Assets & Facilities Management
3 votes
159 views
Bagaimana jika terdapat sesuatu projek tersebut boleh mengeluarkan CMGD tetapi masih terdapat NCP yang dikeluarkan @ belum ditutup @ dibetulkan oleh HOPT yang berkaitan. Apa yang sepatutnya berlaku?Mengiraukan NCP tersebut atau menutup semua NCP, baru boleh CMGD dikeluarkan.
answered Nov 6, 2017 in Communication Management
2 votes
16 views
Berapa kerapkah pihak JKR Daerah melaksanakan semakan terhadap ketinggian W-beam Guardrail sediada dengan berpandukan kepada had amalan bagi memastikan bahawa ia adalah cukup ikut kehendak Arahan Teknik Jalan demi menjamin keselamatan pengguna jalan?
answered Nov 6, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih)
4 votes
97 views
Sering kali sistem pembetung jenis pra-tuang akan menghadapi pemendapan yang tidak seimbang sehingga penyambungan antaranya terbuka lalu dihakis sehingga terbentuknya cavity besar. Susulan kepada impak itu pembetung akan runtuh lalu terputus jaringan laluan. Apakah ... system supaya pemyambungan antaranya akan menjadi lebih kukuh dan kuat demi mengatasi masalah pemendapan yang tidak seimbang?
answered Feb 17, 2017 in Bridge
2 votes
24 views
Andai sudah dan pernah ada, berapa kerap perjumpaan itu harus diadakan untuk berkongsikan pengetahuan dan masalah pernah dihadapi dengan merujukkan kepada Terma Rujukan Rekabentuk sediada?
answered Feb 17, 2017 in Bridge
4 votes
92 views
Apakah dengan adanya tiga bentuk audit yang dilaksanakan terhadap kontraktor dan pembinaan mengikut peringkat aktiviti / proses pelaksanaan sesuatu projek selain Audit Penyerahan mengikut Perkeliling KPKR 3/2009: a) Audit Dokumentasi (Adequacy Audit/Documentation ... Perolehan Dan Pengurusan Projek Secara Reka Dan Bina sudah mencukupi untuk menjamin kualiti pembinaan kesatu tahap yang tinggi?
answered Dec 22, 2016 in Quality Management
6 votes
143 views
Bagaimana hendak menangani kakitangan yang mengalami sakit mental?
answered Dec 22, 2016 in Human Resource Management
5 votes
57 views
Perlukah JKR mengadakan program “back to basics” khas untuk kakitangan baru? Haruskah kakitangan sediada yang telah ditugaskan kebidang baru juga perlu menghadiri program “back to basics” itu? Bagaimana untuk melaksanakan program tersebut supaya ia lebih efektif?
answered Dec 22, 2016 in Human Resource Management
...