search
Log In

Questions by nazman_akram

2 votes
1 answer 58 views
Bagaimana hendak mengukur dan alat pemantauan bagi keretakan pada permukaan yang melengkung? Mohon pencerahan.
asked Oct 27, 2021 in Structure
19 votes
1 answer 51 views
18 votes
3 answers 66 views
Perlukah roadshow atau memadai hanya di dalam sistem?
asked Feb 17, 2017 in Fixed Asset (Tak Alih)
18 votes
2 answers 66 views
Pelbagai teknologi contohnya CIPR, PMA, HIPR dan rekabentuk kejuruteraan telah di ambil kira dalam meningkatkan mutu kualiti jalan di Jalan Persekutuan tetapi jalan masih rosak disebabkan oleh kenderaan berat yang melebihi had berat beban yang di ... kurangnya pengetahuan transporter dalam had beban yang dibenarkan atau tiada signage muatan dibenarkan di laluan persekutuan?Mohon pandangan.
asked Dec 22, 2016 in Fixed Asset (Tak Alih)
14 votes
0 answers 23 views
Apakah impak cost benefit analysis dengan mengaplikasikan teknologi penggunaan pavemen berteraskan teknologi hijau melalui amalan terbaik bagi memitigasi kebisingan ini dapat memberi kesan terhadap alam sekitar?
asked Dec 22, 2016 in Green
...