search
Log In

Questions by norfarizanazri

18 votes
1 answer 62 views
Saya ingin bertanya, kemudahan/peluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat Sarjana atau PhD kebanyakkannya terbuka kepada pegawai kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P). Bagaimana pula kemudahan/peluang sekiranya pegawai dari kumpulan sokongan (Penolong ... ? Sekiranya pegawai dari kumpulan sokongan ini berminat untuk melanjutkan pelajaran, apakah syarat dan kelayakan yang diperlukan?
asked Jun 11, 2018 in Human Resource Management
16 votes
1 answer 59 views
Berapakah bilanan peratusan pegawai yang mahir menggunakan revit untuk BIM?
asked May 3, 2018 in BIM
...