search
Log In

Recent activity by samilah

1 answer 119 views
Sistem Perakaunan Akruan menolak amaun pembelian serta merta dari akaun pada masa transaksi walaupun pembayaran belum dibuat, untuk memastikan baki kewangan terkawal. Manakala Sistem Perakaunan semasa pula menempatkan amaun pembelian yang belum dibayar di bawah tanggungan, ... pandang' akibat 'human error'. Apakah inovasi lain yang terdapat dalam Sistem Perakaunan Akruan? Harap dapat dikongsikan.
asked Apr 25, 2014 in Fixed Asset (Tak Alih)
2 answers 173 views
11 answers 799 views
Sila beri pandangan tuan/puan. Jika tak jelas apa itu BIM, saya akan dalam forum ini dari masa ke semasa. Suka saya petik kata-kata Chloe Smith, Parliamentary Secretary (Government UK, 22 Mar 2013) "We want the UK to remain global pioneers, so by 2016 ... marketplace and new ways of working like BIM will help to keep the UK at the forefront of digital technology innovation and attract investment"
answered Apr 14, 2014 in BIM
2 answers 197 views
Apakah perkembangan terkini cadangan penggabungan pH JKR dan GreenPASS (CIDB) ?
retagged Apr 14, 2014 in Building
1 answer 33 views
2 answers 239 views
CCC adalah Certificate of Completion and Compliance
asked Nov 21, 2013 in Building
...