search
Log In

Questions by samilah

16 votes
1 answer 119 views
Sistem Perakaunan Akruan menolak amaun pembelian serta merta dari akaun pada masa transaksi walaupun pembayaran belum dibuat, untuk memastikan baki kewangan terkawal. Manakala Sistem Perakaunan semasa pula menempatkan amaun pembelian yang belum dibayar di bawah tanggungan, ... pandang' akibat 'human error'. Apakah inovasi lain yang terdapat dalam Sistem Perakaunan Akruan? Harap dapat dikongsikan.
asked Apr 25, 2014 in Fixed Asset (Tak Alih)
15 votes
2 answers 173 views
12 votes
2 answers 197 views
Apakah perkembangan terkini cadangan penggabungan pH JKR dan GreenPASS (CIDB) ?
asked Apr 14, 2014 in Building
8 votes
1 answer 33 views
9 votes
2 answers 239 views
CCC adalah Certificate of Completion and Compliance
asked Nov 21, 2013 in Building
...