search
Log In

Questions by shdzain

2 votes
1 answer 13 views
Dan bolehkan diberi contoh aset tersebut? Adakah aset ketara ini perlu didaftar?
asked Aug 3 in Assets & Facilities Management
3 votes
1 answer 33 views
Adakah JKR terlibat sama semasa GN0?
asked Jun 7 in Value Management
1 vote
1 answer 20 views
2 votes
1 answer 22 views
Apakah cabarannya? Apakah yang dimaksudkan dengan Perjanjian Paris?
asked Jun 2 in Assets & Facilities Management
1 vote
0 answers 14 views
Difahamkan SKU akan digunapakai mulai tahun ini di mana ianya akan menggantikan SKT yang telah digunapakai sejak 20 tahun dahulu untuk mengukur penilaian prestasi pegawai perkhidmatan awam. Bagaimanakah pelaksanaan SKU ini dan mohon beri contoh pengisian. #misskorporat #barubelajar
asked May 28 in Human Resource Management
3 votes
1 answer 34 views
Apakah syarat yang diperlukan bagi seseorang pegawai melayakkan membuat pinjaman komputer. Bagaimana dengan tempoh maksima bayaran balik?
asked May 19 in ICT
2 votes
1 answer 33 views
Bolehkah pembelian terus sehingga RM20,000 dibuat kepada pembekal yang sama? Juga dilaksanakan untuk semua jenis perolehan bekalan dan perkhidmatan?
asked May 9 in Miscellaneous
1 vote
1 answer 16 views
Apakah had nilai perolehan melalui wang panjar runcit dan syaratnya?
asked May 9 in Miscellaneous
1 vote
1 answer 53 views
Adakah kenderaan persendirian boleh diperiksa dan apakah keperluan atau syaratnya?
asked Oct 10, 2021 in Miscellaneous
2 votes
1 answer 26 views
Apakah tindakan yang boleh diambil terhadap bagi Pegawai dan Kakitangan Kerajaan yang tidak Hadir bekerja Tanpa Kebenaran? Apakah langkah-langkah yang boleh dilaksanakan?
asked Jul 22, 2021 in Human Resource Management
1 vote
0 answers 24 views
Apakah yang dimaksudkan dengan pindahan Aset Alih dari PTJ kepada PTJ Persekutuan yang lain? Dan bagaimana prosedur pindahan aset tersebut?
asked Jun 21, 2021 in Moveable Asset (Alih)
4 votes
3 answers 31 views
Di mana bahan-bahan buangan terjadual seperti barangan eletrik/eletronik, minyak terpakai, bateri kenderaan, bahan binaan, bahan kimia dan lain-lain bahan mudah terbakar?
asked May 17, 2021 in Fixed Asset (Tak Alih)
3 votes
1 answer 52 views
Adakah pelan pengurusan risiko perlu dipantau secara berterusan dan sehingga bila ianya perlu dipantau?
asked Mar 17, 2021 in Risk Management
1 vote
1 answer 27 views
Apakah maksud program MySTEP yang telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
asked Mar 17, 2021 in Miscellaneous
1 vote
0 answers 16 views
Apakah langkah-langkah untuk penukaran nama Pusat Tanggungjawab (PTJ) dan berapa lama proses tersebut?
asked Mar 17, 2021 in Miscellaneous
3 votes
0 answers 23 views
Dalam kes tersebut, siapakah yang perlu dilantik untuk peranan baharu? #MissCorporate
asked Feb 20, 2021 in Miscellaneous
2 votes
1 answer 20 views
Adakah pengaktifkan token ini mempunyai tempoh masa tertentu untuk diaktifkan? Dan siapakah yang layak mempunyai token ini. #missKsK
asked Feb 19, 2021 in Miscellaneous
6 votes
1 answer 68 views
Plan Strategik JKR 2021-2025 menyasarkan 80% pemerkasaan adaptasi BIM perlu dicapai. Oleh itu apakah peranan dan tugas pejabat HOPT dalam melaksanakan BIM? Mohon pencerahan.
asked Jan 31, 2021 in BIM
1 vote
2 answers 28 views
Migrasi 1GovUC kepada MyGovUC 2.0 berkuatkuasa sepenuhnya pada 1 Januari 2021. Adakah log-in ke portal ini akan berubah mengikut email baharu?
asked Jan 18, 2021 in ICT
3 votes
0 answers 15 views
Apakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh jabatan untuk membuat pelupusan kenderaan tersebut?
asked Dec 15, 2020 in Assets & Facilities Management
...