search
Log In

Recent activity by sulieman

1 answer 84 views
2 answers 148 views
Apakah kaedah perlaksanaannya melalui web atau standalone, dibangunkan dengan menggunakan "programing language" apa?
answered Apr 14, 2014 in Assets & Facilities Management
0 answers 47 views
1 answer 394 views
1 answer 72 views
Peranan Pegawai Daftar Aset di Kementerian, Jabatan, Negeri dan Daerah
asked Oct 21, 2013 in Assets & Facilities Management
1 answer 96 views
2 answers 157 views
Bagaimana boleh saya dapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai sistem tersebut?
answered Oct 21, 2013 in Assets & Facilities Management
...