search
Log In

Answers by sulieman

3 votes
148 views
Apakah kaedah perlaksanaannya melalui web atau standalone, dibangunkan dengan menggunakan "programing language" apa?
answered Apr 14, 2014 in Assets & Facilities Management
5 votes
157 views
Bagaimana boleh saya dapatkan maklumat yang lebih lanjut mengenai sistem tersebut?
answered Oct 21, 2013 in Assets & Facilities Management
...