search
Log In

Answers by suzana

1 vote
22 views
Kanun tanah negara menetapkan hakmilik bangunan adalah milik tuan tanah. Adakah tanah tersebut milik JKR/KKR?
answered Jun 30 in Building Conservation
1 vote
11 views
1 vote
9 views
Selain dari kerja kerja pengukuran topografi/pemetaan utiliti di tapak, adakah cadangan utk perluaskan lagi skop kerja juruukur seperti 3D scanning/fotogrametry dan lain-lain, selari dgn perkembangan teknologi hari ini?
answered Jun 30 in Building Conservation
1 vote
6 views
Adakah pelanggan mengambil cakna tentang kepentingan senggara bangunan warisan selepas pemuliharaan dibuat bagi pastikan bangunan kekal berfungsi dgn baik dan nilai warisan tetap terpelihara dalam jangkamasa yg lama?
answered Jun 30 in Building Conservation
2 votes
10 views
Jika kontraktor dalam projek konservasi tidak dapat memenuhi proses2 pemuliharaan, apakah syarat2 untuk melantik third party? Siapakah yang patut mengeluarkan amaran atau notis? Bolehkah notis itu disampaikan oleh phak luar?
answered Jun 30 in Building Conservation
1 vote
6 views
2 votes
25 views
Apakah tugas utama sebagai seorang Konservator yang bertauliah?
answered Feb 22, 2019 in Building Conservation
1 vote
75 views
SKATA merupakan Sistem Kod Aset Tak Alih yang dikuatkuasakan oleh surat arahan KPKR Bil.17/2013.
answered Aug 12, 2015 in Fixed Asset (Tak Alih)
2 votes
224 views
JKR banyak terlibat dalam pelaksanaan projek-projek berkaitan pemuliharaan bangunan warisan. Dalam melaksanakan projek-projek sedemikian ianya melibatkan perundangan seperti Akta Warisan Kebangsaan 2005 dan Garis Panduan Pemuliharaan Bangunan Warisan 2012 oleh Jabatan ... bersejarah seperti contoh Bangunan Sultan Abdul Samad dan Bangunan Parlimen yang telah diwartakan sebagai Warisan Kebangsaan.
answered Aug 12, 2015 in Risk Management
3 votes
142 views
Pada masa kini, pekeliling JPA hanya menyatakan kadar bayaran penceramah dalaman dibayar berdasarkan gred berbanding penceramah luar yang dibayar berdasarkan tahun pengalaman dan kepakaran serta kelayakan akademik. Ini kerana kebanyakkan pegawai di JKR ramai mempunyai kelayakkan akademik yang tinggi seperti master dan PHD yang seharusnya dibayar mengikut kelayakan akademik berbanding Gred Jawatan.
answered Aug 11, 2015 in Human Resource Management
...