search
Log In

Answers by syariza

7 votes
47 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.
answered Feb 5, 2021 in Human Resource Management
6 votes
60 views
Ketika Peraturan Kawalan Pergerakan (PKP) ini (18 Mac hingga 29 April 2020), ada cadangan mengenai tajuk kursus Online yang mesti CREaTE sediakan untuk warga JKR, dan cadangan bagaimana pelaksanaan kursus online ini?
answered Apr 12, 2020 in Human Resource Management
4 votes
61 views
Salam dan Selamat Sejahtera, Adakah JKR mempunyai satu sistem bagi pengumpulan data dan maklumat bagi Pelan Strategik JKR? Pengumpulan data bagi Pelan Strategik ini adalah penting bagi setiap JKR Negeri bagi mengumpul data seperti Pelan Bisnes JKR, ... setiap sukuan tahun. Dengan itu, adalah wajar sistem pengumpulan data ini diwujudkan bagi merialisasikan pencapaian Pelan Strategik JKR.
answered Apr 5, 2020 in Stakeholders Management
1 vote
35 views
Sudahkah bidang, pakar-pakar dan solusi teknikal yang bakal dibangunkan secara dalaman oleh pihak JKR telah ditentukan oleh penal berkaitan? Adakah mekanisme yang perlu diwujudkan bagi menempatkan ilmu nyata (explicit) dan tersirat (tacit) secara sistematik untuk disebarkan ke seluruh organisasi demi kepentingan bersama telah tersenarai dan dirancang?
answered Apr 3, 2020 in Human Resource Management
2 votes
60 views
Bagaimana JKR mengekalkan relevannya JKR sebagai agensi teknikal dan pakar rujuk dengan wujudnya banyak teknologi-teknologi terkini?
answered Apr 3, 2020 in Human Resource Management
1 vote
79 views
Adakah JKR mempunyai senarai planner CPM yang betul2 kompeten (dari luar) yang ditauliahkan @ certified oleh JKR untuk dijadikan rujukan oleh pegawai di tapak semasa kelulusan planner dibuat?(Contohnya auditor RSA) Boleh dikatakan kebanyakan Planner CPM di tapak yg ... ini, adalah diharapkan di masa hadapan dapat diadakan bagi memastikan budaya CPM yg betul wujud dalam projek JKR. Terima Kasih
answered Mar 31, 2020 in Time Management
7 votes
122 views
2 votes
42 views
Assalamualaikum.. Sebagaimana kita tahu Sistem Latihan sebelum ini diakses melalui id MyKJ dan sekarang perlu diakses melalui id Sistem Latihan & Fasiliti CREaTE JKR. Persoalan saya, kenapa berlaku perubahan sebegini & kebanyakan yang selalu akses adalah ... Gred N & H yang terpaksa mengemaskini sendiri sekiranya Kumpulan tersebut menghadiri kursus luar tanpa pengetahuan tentang sistem ini.
answered Mar 22, 2020 in Human Resource Management
1 vote
27 views
Adakah setiap KPPKL di setiap cawangan turut mengalami masalah data dan maklumat yang tidak tepat di dalam sistem latihan CREaTE seumpama ini ?
answered Mar 22, 2020 in Helpdesk
1 vote
128 views
PROKOM developed tools for project management. Mengapa tools ini gagal digunakan sepenuhnya oleh pasukan projek?
answered Mar 17, 2020 in Project Management
2 votes
72 views
Apakah kelebihan dan kekurangan "Value Engineering" dalam penghasilan projek?
answered Mar 16, 2020 in Value Management
2 votes
112 views
Why Project Managenent Plan (PMP) is not widely used in JKR?
answered Mar 15, 2020 in Time Management
4 votes
79 views
Bagaimanakah status perlaksanaan program CBAS di JKR?
answered Mar 15, 2020 in Project Management
2 votes
139 views
Kenapa masih wujud lagi isu yang berkaitan EOT sedangkan JKR sudah ada Project Management Tools? Adakah ada lagi kelemahan yang boleh atau perlu dipertingkatkan?
answered Mar 12, 2020 in Contract Administration
6 votes
254 views
Bagaimanakah nota-nota kursus dalaman JKR diuruskan? Saya ingin mencadangkan semua nota-nota kursus dimuatnaik ke mana-mana web (JKR atau cawangan) yang boleh dimuatturun oleh semua kakitangan JKR tanpa mengira disiplin. Ini juga akan memaksimakan manfaat dari nota ... kepada mereka yang tidak dapat hadir ke kursus yang dipohon ataupun yang tidak layak menyertai kursus kerana kuota telah penuh.
answered Feb 3, 2020 in Moveable Asset (Alih)
...