search
Log In

Questions by zakizain

13 votes
1 answer 15 views
JKR tidak mempunyai insuran kemalangan/kematian semasa bertugas untuk semua pegawainya sebagaimana yang dinikmati oleh Angkatan Tentera Malaysia dan Polis DiRaja Malaysia. Sudah sampai masanya JKR turut memberi perlindungan insuran kemalangan/kematian semasa bertugas kepada ... bertugas adalah sangat tinggi terutamanya yang bertugas di luar dan yang mengawasi projek. Apa pandangan anda semua?
asked Nov 6, 2017 in Stakeholders Management
15 votes
4 answers 81 views
Kos penyenggaraan jalan di Malsysia semakin meningkat setiap tahun tetapi peruntukan penyenggaraan yang diperolehi amat tidak mencukupi. Adakah pihak JKR dapat mengatasi masalah kekurangan peruntukan ini dengan melaksanakan transformasi berdasarkan inovasi yang dihasilkan oleh pegawai JKR?
asked Aug 31, 2017 in Assets & Facilities Management
...