search
Log In

Answers by zamry

5 votes
122 views
Dalam jabatan telah diarahkan supaya projek-projek berskala besar diadakan Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) di peringkat perancangan. Pengurusan Nilai atau Value Management (VM) sebagai salah satu wahana di dalam merancang pelaksanaan program dan projek ... atas kewujudan VO walhah telah dibincangkan dalam VM/VE. Apakah amalan terbaik jabatan untuk memastikan perkara ini tidak berlaku?
answered Oct 12, 2017 in Value Management
2 votes
36 views
Apakah dalam sistem pemasangan expansion joint mengikut jenis yang memerlukan anchor bolt sebagai pengikat harus melaksanakan pull-out test terhadap kauliti pemasangan supaya kekuatan anchor bolt tersebut mencukupi untuk mengekalkan kefungsiannya sepanjang hayat penggunaan mengikut kehendak rekabentuk demi mengatasi impak dari dynamic traffic loads dan horizontal impact loads?
answered Aug 29, 2017 in Structure
...