search
Log In

Recent activity by zuhairizan

1 answer 28 views
Pejabat tanah tidak memproses permohonan ukur atau pun tidak memaklumkan pengeluaran Pelan Akui (PA) kepada tuan tanah (pelanggan).
answer selected Dec 9, 2013 in Stakeholders Management
2 answers 114 views
Menyebabkan jadual perancangan projek terpaksa diubah banyak kali dan pihak JKR terpaksa menjawab kepada pihak pelanggan, sesetengahnya kerana kelemahan dalaman JKR sendiri.
answer selected Dec 9, 2013 in Stakeholders Management
3 answers 108 views
3 answers 195 views
Kos pengalihan utiliti yang sangat tinggi tidak diperolehi lebih awal/tidak munasabah.
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management
1 answer 20 views
Peruntukan yang diluluskan terhad dan kehendak pelanggan yang pelbagai dan di luar jangkaan. Kos peruntukan siling projek telah diluluskan oleh parlimen dan kelulusan semula juga adalah tertakluk kepada kelulusan EPU, JPM.
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management
4 answers 143 views
1 answer 26 views
Mafaat dari segi pekerjaan dan meningkatkan ekonomi penduduk.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management
1 answer 181 views
Need statement yang kurang jelas, terlalu umum dan tidak berdasarkan projek tersebut
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management
0 answers 28 views
Kebiasaannya dalam hierarki dan siapa yang lebih berpengaruh dikalangan hierarki tersebut.
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management
2 answers 64 views
1 answer 69 views
Masalah campur tangan ahli politik banyak berlaku untuk projek JKR
asked Oct 31, 2013 in Stakeholders Management
1 answer 19 views
...