search
Log In

Questions by zuhairizan

6 votes
2 answers 114 views
Menyebabkan jadual perancangan projek terpaksa diubah banyak kali dan pihak JKR terpaksa menjawab kepada pihak pelanggan, sesetengahnya kerana kelemahan dalaman JKR sendiri.
asked Nov 15, 2013 in Stakeholders Management
9 votes
1 answer 28 views
Pejabat tanah tidak memproses permohonan ukur atau pun tidak memaklumkan pengeluaran Pelan Akui (PA) kepada tuan tanah (pelanggan).
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management
9 votes
3 answers 198 views
Kos pengalihan utiliti yang sangat tinggi tidak diperolehi lebih awal/tidak munasabah.
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management
4 votes
1 answer 20 views
Peruntukan yang diluluskan terhad dan kehendak pelanggan yang pelbagai dan di luar jangkaan. Kos peruntukan siling projek telah diluluskan oleh parlimen dan kelulusan semula juga adalah tertakluk kepada kelulusan EPU, JPM.
asked Nov 14, 2013 in Stakeholders Management
8 votes
3 answers 109 views
...