e-Risalah JCoP JKR Malaysia Bil. 1/2021
Cawangan Perancangan Aset Bersepadu, JKR Malaysia
LogoJCoP
Modul EPSA “Value Management Strategik (VMS)”

Modul E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA) “Value Management Strategik (VMS)” yang dibangunkan hasil usahasama Unit Pengurusan Nilai, Cawangan Perancangan Aset Bersepadu (CPAB) JKR Malaysia dan Bahagian Pengurusan Nilai, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan Perdana Menteri kini ditawarkan di Portal e-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA).
Kunjungi Portal E-Pembelajaran Sektor Awam (EPSA)
Skop Kerja Reka Bentuk Dalaman dan Prosedur Berkaitan

Bagaimanakah pelaksanaan kerja reka bentuk dalaman (ID) di JKR Malaysia dilaksanakan dan apakah rujukan serta garis panduan berkaitan bagi skop kerja ID?
Ar Suzana Amat (8 Februari 2021)
Pembelian Drone Dalam Perolehan Melalui Kontrak (PMK)

Adakah pihak JKR/Kerajaan bercadang untuk mempertimbangkan pembelian drone dalam Perolehan Melalui Kontrak (PMK) memandangkan keperluannya dalam projek amat bersesuaian dan selari dengan perkembangan Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0)?
Ir Ts Mohamad Dzakir Ahmad Yusoff (15 Disember 2020)
Perolehan Webcam dan Peralatan ICT bagi Program Dalam Talian

Berdasarkan norma baharu penyampaian perkhidmatan termasuk penganjuran pelbagai program secara dalam talian yang memerlukan peralatan ICT bersesuaian, adakah terdapat sebarang usaha untuk menyemak keperluan peralatan tersebut di setiap cawangan?
En. Mohd Afizul Md Darom (11 Februari 2021)
How Your Organisation’s Experts Can Share Their Knowledge
KTransfer

All companies have subject matter experts who hold knowledge critical to their businesses. How can companies make sure to not only preserve that know-how for future generations but also multiply its impact? This can be achieved through knowledge cascade: the diffusion of experts’ “deep smarts” to and through multiple learners in a way that minimizes the burden on the experts.
Baca artikel penuh di Portal JCoP
Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai Portal JCoP atau Inisiatif Pengurusan Pengetahuan JKR Malaysia, sila berhubung dengan Sr Dr. Khairil Hizar Md Khuzaimah