Lanjutan Masa Disebabkan Cuaca Buruk Luar Biasa

Pendahuluan Peruntukan Lanjutan Masa secara lazimnya diperuntukan dalam syarat-syarat kontrak binaan piawai. Secara amnya, Lanjutan Masa yang diperuntukan itu bolehlah dikategorikan kepada kelewatan yang disumbangkan oleh pihak Majikan atau oleh pihak-pihak yang di bawah kawalannya; dan kelewatan yang disebabkan oleh sebab-sebab neutral

Continue reading