Inisiatif e-Learning Jabatan Kerja Raya

Sebagai salah satu langkah bagi menggalakkan warga JKR untuk meningkatkan peluang pembelajaran berterusan dan sepanjang hayat, inisiatif e-Learning Jabatan Kerja Raya yang merangkumi tiga modul dari Kompetensi Awam (Jalan & Pavement), Kompetensi SMART Skill dan Kompetensi Awam (Bangunan & Struktur) telah dikenalpasti dan dilaksanakan pada

Continue reading