Ir. Mohd Fairuz bin Mamat

690406035483

Name

Ir. Mohd Fairuz bin Mamat @ Muhamad

Email

[email protected]

Cawangan

CAWANGAN KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR (CKAS)

Website

About

  • August 1994 – Mei 2004 – Unit Jambatan (Bridge Design, Bridge Structural Assessment)
  • Mei 2004 – Nov 2005 – District Engineer
  • Nov 2005 – Jun 2010 – Road Maintenance
  • Jun 2010 – Dis 2013 – Bahagian Teknologi Maklumat, CPK (BIM, eCOMs, CADD)
  • Jan 2014 – 17 August 2014 – Cawangan Kejuruteraan Awam Struktur Dan Jambatan (Bahagian Khidmat Pakar)
  • 18 August 2014 – Current – CKAS (Bahagian Pembangunan Dan Penyelidikan)

Leave a Reply