Bengkel Knowledge Assessment JKR

Bengkel Knowledge Assessment yang melibatkan empat Cawangan Ibu Pejabat JKR Malaysia telah diadakan pada 28 dan 29 Ogos bertempat di CREaTE. Program yang dihadiri oleh pegawai-pegawai dari Cawangan Kejuruteraan Geoteknik, Cawangan Alam Sekitar dan Kecekapan Tenaga, Cawangan Senggara Fasiliti Jalan dan

Continue reading

Inisiatif e-Learning Jabatan Kerja Raya

Sebagai salah satu langkah bagi menggalakkan warga JKR untuk meningkatkan peluang pembelajaran berterusan dan sepanjang hayat, inisiatif e-Learning Jabatan Kerja Raya yang merangkumi tiga modul dari Kompetensi Awam (Jalan & Pavement), Kompetensi SMART Skill dan Kompetensi Awam (Bangunan & Struktur) telah dikenalpasti dan dilaksanakan pada

Continue reading