Laporan Analitik Portal JPedia Bil. 1/2020

Berdasarkan data sukuan pertama tahun 2020 (1 Januari hingga 31 Mac), Portal JPedia telah merekodkan sebanyak 9,029 bilangan pengunjung dengan 87,725 capaian halaman. Portal JPedia [jpedia.jkr.gov.my] merupakan repositori pengetahuan kritikal JKR Malaysia yang berkonsep terbuka di mana kandungan portal dikemaskini

Continue reading

Analitik Portal JCoP Cafe 2019

Unit ECKM, CPAB telah menerbitkan Laporan Analitik Portal JCoP Cafe yang memperincikan interaksi portal sepanjang tahun 2019. Portal JCoP Cafe telah menerima sebanyak 41,470 bilangan pengunjung pada tahun 2019 dengan 56,450 sesi kunjungan. Secara ringkasnya, Portal JCoP Cafe merupakan satu

Continue reading